Kiropraktik

Kiropraktik består i undersøgelse, diagnosticering, behandling og forebyggelse af smerter og nedsat funktion i bevægeapparatet. Det er især smerter og problemer i ryggen, nakken og lænden, som kiropraktoren behandler. Herunder kan der være hovedpiner og udstrålende symptomer til arme og ben. Der kan dog også ses mere specifikt på problemer i kroppens øvrige led: skulder, hofte, knæ mm.

Kiropraktoren undersøger grundigt funktionen i både det problematiske område og resten af bevægeapparatet, og hvor det findes relevant bruges forskellige behandlingsformer. Den mest kendte er manipulation af kroppens led, som kan give et meget karakteristisk knæk. I tillæg til manipulation kan kiropraktoren anvende akupunktur, bløddelsbehandling, tape, tryk-/chokbølger mm.

Kiropraktoren giver råd og vejledning til øvelser og forebyggende tiltag til videre genoptræning, således det så vidt muligt kan undgås at problemet vender tilbage.
Der kan være bivirkninger ved kiropraktisk behandling. Det mest typiske er, at de kendte symptomer blusser op inden for de første 24 timer, for derefter at aftage og bedres.
Der skal oftest 4-10 behandlinger til, med opfølgning over 2-6 uger, før man kan forvente en positiv og vedvarende effekt.

Læs mere om kiropraktik og hvad kiropraktoren kan hjælpe dig med hos Dansk Kiropraktor Forening og/eller Kiropraktorguide.