Velkommen

Vi har åben i klinikken for akutte og kritiske behandlinger.

For ikke-kritiske behandlinger og/eller for patienter i COVID-19 risikogruppe tilbyder vi rådgivning, vejledning og instruktion via telefon- og videokonsultationer.

Det sker på baggrund af en instruks fra Sundhedsstyrelsen.

Det vil sige, at der er lukket ned for alle ikke-kritiske behandlinger, som f.eks. forebyggende behandlinger.
Du kan dog fortsat komme i klinikken ved behandlingskrævende tilstande såsom akutte smertetilstande herunder fx. ryg- og nakkesmerter, der anses som en kritisk behandling.
Desuden fortsætter vi igangværende behandlingsforløb, hvor udsættelse vil medføre forværret behandlingsresultat herunder funktionsevnetab.

Videokonsultation
For patienter, hvis problem er “ikke-kritisk” eller som tilhører COVID-19 risikogruppen, tilbyder vi rådgivning, vejledning og instruktion via telefon- og videokonsultationer. Du skal stadig kontakte klinikken og bestille en tid, men i stedet for at møde op i klinikken, vil du til den aftalte tid modtage en SMS eller en e-mail med et link, som du skal følge for at starte konsultationen. Hav dit NemID parat inden du trykker på linket i SMS/e-mailen.  Kontakt os hvis det volder dig problemer.

Konsultation i klinikken
Den nye retningslinje giver anledning til, at vi – hver gang vi skal se en patient – vægter smitterisiko og kritisk funktion.
Vigtigst af alt er, at vi sikrer, at vi ikke udsætter hverken os selv eller patienterne for smitterisiko. Det betyder, at vi bliver nødt til at lave en grundig telefonvisitation, vægte kritisk funktion overfor smitterisiko og afvise alle patienter, der føler sig sløje. Derudover er det vigtigt, at antallet af patienter, der opholder sig i klinikken, er så lavt som muligt, og vi beder derfor patienter møde punktligt til aftaler for at forhindre dette. Det er også vigtigt at komme alene. Lad dine børn blive hjemme eller din chauffør sidde ude i bilen, mens du får behandling. 

Er du i tvivl så ring endelig.

Lukningen for ikke-kritiske behandlinger gælder foreløbig frem til 30. juni.

UDBY KIROPRAKTIK+ på Banegården i Hobro er en moderne tværfaglig klinik, hvor du altid bliver mødt af smil og godt humør. Behandlerne, der alle har mange års erfaring, arbejder dagligt på at give enhver, uanset alder og problem, den optimale behandling.

Vi har specielt stor erfaring med at behandle skadesproblematikker forbundet med idrætsverdenen, men beskæftiger os også dagligt med diagnostik, behandling og forebyggelse af smertetilstande, der udspringer fra hele bevægeapparatet, det vil sige fra kroppens led og muskler og disses eventuelle påvirkning af nervesystemet. Derudover tilbyder vi øvelses-terapi, der er målrettet din smerteproblematik. Træningen kan udføres både her i klinikken, som hjemmetræning eller i dit lokale træningscenter.  

  • Du behøver ingen henvisning fra lægen
  • Vi har overenskomst med sygesikringen
  • Der ydes tilskud fra Sygeforsikringen Danmark
  • Vi har aftaler med de fleste sundhedsforsikringer.