Persondatapolitik

Persondatapolitik

I denne persondatapolitik kan du læse, hvordan eller hvornår UDBY Kiropraktik+ behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.I forbindelse med dit besøg som patient hos UDBY Kiropraktik+ indsamler og anvender vi, i det omfang det er relevant for netop dig, en række personoplysninger om dig. Udover at vi er forpligtet til dette i følge journalføringsbekendtgørelsenautorisationsloven, og sundhedsloven behandler vi dine personoplysninger til følgende formål:

  • Udarbejdelse af behandlingsplan herunder undersøgelse, diagnose og behandling.
  • Udarbejdelse af attester til brug for forsikringsselskaber, myndigheder mv.
  • Kommunikation med eller henvisning til din egen læge, andre sundhedsfaglige personer, sygehuse eller billeddiagnostike klinikker.
  • Kommunikation med dig fx i forbindelses med ændring af aftale.
  • Afregningsformål fx via et forsikringsselskab, din kommune eller region.

Når vi indsamler eller videregiver personoplysninger om dig til/fra personer mv. udenfor klinikken sker det dog først, når vi har modtaget en skriftlig samtykkeerklæring (kan hentes her) fra dig.
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du oplysningerne frivilligt. Du er således ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os.

Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne eller samtykke til at indhente relevante helbredsoplysninger om dig vil være, at vi ikke kan varetage formålene nævnt ovenfor, herunder undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig.
Du har til en hver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Hvis du vælger at tilbagekalde samtykket, påvirker det ikke behandlingen, som er gået forud for tilbagekaldelsen, herunder en videregivelse baseret på samtykke.I flg. journalføringsbekendtgørelsen har UDBY Kiropraktik+ pligt til at opbevare din journal i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. I særlige tilfælde kan vi opbevare din journal i længere tid. De personoplysninger, som UDBY Kiropraktik+ opbevarer om dig til afregningsmæssige formål, opbevarer vi så længe, det er relevant og påkrævet af hensyn til klinikkens afregning og bogføring.Du har til enhver tid ret til indsigt i de personoplysninger, som UDBY Kiropraktik+ har registreret og bruger om dig såvel som ret til at få ændret ukorrekte oplysninger. Du har desuden ret til at klage til datatilsynet, hvis du er uenig i klinikkens brug eller behandling af dine personoplysninger. Har du spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du altid velkommen til at kontakte os.