Diskusprolaps

Diskusprolaps

En diskusprolaps opstår når den geleagtige diskuskerne, bryder igennem diskusskivens bindevævsring bagud mod rygmarvskanalen. En diskusprolaps kan være helt symptomfri men symptomerne opstår, hvis der kommer kontakt med nerverødderne i området, hvorved der både sker en kemisk og mekanisk irritation.

Nakke

Ondt i nakken med smerter, der stråler ud i armen, kan skyldes en diskusprolaps.
Det er vigtigt, at du bliver undersøgt hurtigt og grundigt, så den rigtige diagnose kan blive stillet. På den måde kan sygdomsforløbet blive kortere, og langt de fleste kommer sig uden operation.
Med mindre helt særlige forhold taler for det, anbefales operation for diskusprolaps ikke inden for de første 6 – 12 uger, efter de første symptomer er mærket.

Et særligt tilskudsberettiget forløb – hos Udby Kiropraktik+
Vi er specialister, når det drejer sig om at undersøge, vejlede og behandle patienter ved mistanke om eller med diskusprolaps. Derfor giver den offentlige sygesikring et øget tilskud til forløbet, hvis du har fået stillet diagnosen ’diskusprolaps i nakken’.

Forløbet består af 4 faste forløbskonsultationer til undersøgelse, rådgivning og behandling i løbet af 8 uger. Efter den første konsultation gives de efterfølgende konsultationer i henholdsvis uge 2, 4 og 8.
I løbet af de 8 uger kan det være relevant med ekstra konsultationer. Til disse ekstra konsultationer yder den offentlige sygesikring også tilskud.

Forløbet

Lænd

Ondt i ryggen med smerter, der stråler ned i benet, kan skyldes en diskusprolaps.
Det er vigtigt, at du bliver undersøgt hurtigt og grundigt, så den rigtige diagnose kan blive stillet. På den måde kan sygdomsforløbet blive kortere, og langt de fleste kommer sig uden operation.
Med mindre helt særlige forhold taler for det, anbefales operation for diskusprolaps ikke inden for de første 6 – 12 uger, efter de første symptomer er mærket.

Et særligt tilskudsberettiget forløb – hos Udby Kiropraktik+

Vi er specialister, når det drejer sig om at undersøge, vejlede og behandle patienter ved mistanke om eller med diskusprolaps. Derfor giver den offentlige sygesikring et særligt tilskud til forløbet, hvis du har fået stillet diagnosen ’akut diskusprolaps i lænden’.

Forløbet består af 4 faste forløbskonsultationer til undersøgelse, rådgivning og behandling i løbet af 8 uger. Efter den første konsultation gives de efterfølgende konsultationer i henholdsvis uge 2, 4 og 8.
I løbet af de 8 uger kan det være relevant med ekstra konsultationer. Til disse ekstra konsultationer yder den offentlige sygesikring også tilskud.

Forløbet

Tværfaglig behandling

Ved den første konsultation hos Udby Kiropraktik+ arbejder kiropraktoren og fysioterapeuten tæt sammen og efter en grundig undersøgelse lægger vi en behand­lingsplan sammen med dig.
Vi vejleder dig om, hvordan smerterne skal håndteres, hvordan prognosen ser ud, og hvordan du skal forholde dig i hverdagen og på jobbet. Udover vejledning og rådgivning vil kiropraktoren ved behov give anden behandling, for eksempel manuel behandling, og fysio­terapeuten vil instruere dig i relevante øvelser.

I et prolapsforløb hos Udby Kiropraktik+ følges dine symptomer altid løbende.
Undervejs i dit 8 ugers forløb orienterer vi din læge – og såfremt der i forløbet viser sig behov for supple­rende undersøgelse, kan vi henvise dig til videre udredning på hospitalet (evt. skanning).

Hvis du er symptomfri inden 8 uger, afsluttes forløbet naturligvis tidligere. Hvis der efter 8 uger stadig er symptomer og evt. nedsat funktionsevne, tages der stilling til, hvordan det videre forløb skal tilrettelægges. Det særlige tilskudsberettigede forløb slutter først ef­ter 6 måneder, hvorfor der er god mulighed for at følge dig langt i forløbet også ifht tilbagevenden til job, aktiviteter, sport mm.